WorldCat Linked Data Explorer

http://worldcat.org/entity/person/id/2628922335

Junjie Huang

Open All Close All

http://schema.org/additionalName

 • "Jie"
 • "Chun-chieh"
 • "jie"
 • "jun"
 • "Chun"

http://schema.org/alternateName

 • "Huang, Junjie (nong ye)"
 • "黃 俊傑"
 • "Huang, Jun jie (Tu mu gong cheng)"
 • "黃俊傑 (哲學)"
 • "黄 俊傑,"
 • "黃俊傑 (社會學)"
 • "Huang Jun Jie"
 • "Huang, Junjie (wen hua xue)"
 • "Kō Shunketsu"
 • "Huang, Junjie (yi xue)"
 • "Zhun-zhi Huang"
 • "Junjie Huang"
 • "Huang, Junjie, (zhi shi gong cheng )"
 • "シュンケツ コウ"
 • "Huang, Junjie (li shi)"
 • "黃俊傑 (體育)"
 • "Huang, Jun jie ( Hua xue )."
 • "Huang, Junjie"
 • "Huang, Jun jie ( Ji xie gong cheng )."
 • "黄俊杰, (知识工程 )"
 • "Huang, Junjie (sen lin xue, 1957-)"
 • "黃俊傑 (森林學, 1957-)"
 • "Huang, Junjie (fa lu)"
 • "Shunketsu Ko"
 • "Chün-chieh Huang"
 • "Huang, Jun-jie (zhe xue)"
 • "Huang, Junjie (zheng zhi)"
 • "黃俊傑 (醫學)"
 • "Huang, Junjie (ri yu, 1987-)"
 • "Huang, Junjie (jin rong)"
 • "黃俊杰 (文化學)"
 • "俊杰 黄"
 • "Huang Junjie"
 • "黃俊傑 (藝術)"
 • "Huang, Junjie (ti yu)"
 • "黃, 俊傑 (化學)"
 • "Huang jun jie"
 • "黃俊傑 (機械工程)"
 • "黃 俊傑"
 • "黃, 俊傑 (醫學工程)"
 • "Huang, Chun-chieh"
 • "Huang, Junjie (jiao yu)"
 • "Huang, Jun jie (Yi xue gong cheng)"
 • "黃俊傑 (農業)"
 • "黄 俊傑"
 • "Zhun-jie Huang"
 • "Chun-chieh Huang"
 • "Huang, Junjie (zhe xue)"
 • "Jun Jie Huang"
 • "Huang"
 • "Huang Chun-chieh"
 • "Huang Zhunjie"
 • "黃, 俊傑 (機械工程)"
 • "Huang, Jun-jie (li shi)"
 • "Huang, Jun-jie (yi shu)"
 • "Huang, Junjie (ji xie gong cheng)"
 • "黃俊傑 (解剖學)"
 • "Huang, Jun-jie (jie pou xue)"
 • "黃俊杰 (法律)"
 • "黃俊傑 (生物學)"
 • ""
 • "Zhunjie Huang"
 • "黃俊傑 (歷史)"
 • "黃俊傑 (Audio technician)"
 • "黃俊杰 (Law teacher)"
 • ""
 • "Shunketsu Kō"
 • "Huang Chun-chieh"
 • "黃俊傑 (金融)"
 • "Chunchieh Huang"
 • "Huang, Junjie (Law teacher)"
 • "黃, 俊傑 (土木工程)"
 • "Huang, Junjie (yi shu)"
 • "Huang, Junjie (zhong guo yu wen)"
 • "Huang, Jun-jie (sheng wu xue)"
 • "Huang, Jun-jie (yi xue)"
 • "Zhunzhi Huang"
 • "Huang, Junjie (Audio technician)"
 • "黃俊傑 (中國語文)"
 • "黃俊杰"
 • "Huang, Jun-jie (she hui xue)"
 • "黃俊傑"
 • "黃俊杰 (歷史)"
 • "黃俊傑 (政治)"
 • "Huang, Junjie (wen xue)"
 • "黄俊杰 (Law teacher)"
 • "俊傑 黄"
 • "黃俊傑 (教育)"
 • "黃俊傑 (日語, 1987-)"
 • "Chung-chieh Huang"
 • "黄俊杰"
 • "黄俊傑"
 • "黃俊傑 (文學)"

http://schema.org/familyName

 • "黄儁傑"
 • "Chun-Chieh"
 • ""
 • ""
 • "黃俊杰"
 • "Ko"
 • "黃俊傑"
 • "Huang jun jie"
 • "黄俊傑"
 • "Huangjunjie"
 • ""
 • "黄俊杰"
 • "コウ"
 • "Huang Chun Chieh"
 • "黃俊豪"
 • "HUANG"
 • "Huang"@en
 • "黃俊捷"

http://schema.org/givenName

 • "Zhun-Jie"
 • "Zhunjie"
 • "JiunJie"
 • "Zhun-jie"
 • "Jiun-Jie"
 • "Junjie"@en
 • "シュンケツ"
 • "Huang"
 • "Ching-Chieh"
 • "Jun-jie"
 • "Zhunzhi"
 • "Chunchien"
 • "ChunChieh"
 • "Chün-chieh"
 • "Jun Jie"
 • "Jun-Jie"
 • "Ch"un-chieh"
 • "jun"
 • "Zhun-zhi"
 • "黃俊傑"
 • "俊傑"
 • "Chun-Chieh"
 • "Shunketsu"
 • "CHUN-CHIEH"
 • "俊杰"
 • "黄俊杰"
 • "Chun-chieh"
 • "Huangjunjie"
 • "Chunchieh"
 • "Jun"

http://schema.org/name

 • "俊傑 黄"@ja-JP
 • "Shunketsu Ko"
 • "(she hui xue) Jun-jie Huang"
 • "(化學) 俊傑 黃"
 • "(li shi) Jun-jie Huang"
 • "(yi xue) Jun-jie Huang"
 • "黃俊捷"
 • "(文化學) 黃俊杰"
 • "(Law teacher) Junjie Huang"
 • "(醫學) 黃俊傑"
 • "(Yi xue gong cheng) Jun jie Huang"
 • "(ri yu, 1987-) Junjie Huang"
 • "jun Huang jun jie"
 • "Chunchien Huang"
 • "Huangjunjie"
 • "(zheng zhi) Junjie Huang"
 • "(哲學) 黃俊傑"
 • "黃俊杰"
 • "Zhun-Jie Huang"
 • "(法律) 黃俊杰"
 • "(Tu mu gong cheng) Jun jie Huang"
 • "(知识工程 ) 黄俊杰"
 • "(zhe xue) Junjie Huang"
 • "(jie pou xue) Jun-jie Huang"
 • "(Law teacher) 黃俊杰"
 • "(森林學, 1957-) 黃俊傑"
 • "Chunchieh Huang"
 • "Junjie Huang"@en
 • "(日語, 1987-) 黃俊傑"
 • "黄俊杰"
 • "Jun-jie Huang"
 • "(社會學) 黃俊傑"
 • "(教育) 黃俊傑"
 • "(yi shu) Junjie Huang"
 • "(yi shu) Jun-jie Huang"
 • "(體育) 黃俊傑"
 • "(農業) 黃俊傑"
 • ""@fr-FR
 • "(生物學) 黃俊傑"
 • "Chun Huang Chun Chieh"
 • "(ji xie gong cheng) Junjie Huang"
 • "(yi xue) Junjie Huang"
 • "ChunChieh Huang"
 • "(中國語文) 黃俊傑"
 • "黃俊傑"
 • "(wen hua xue) Junjie Huang"
 • "(藝術) 黃俊傑"
 • "黃俊傑 歷史回顧與未來展望"
 • "(金融) 黃俊傑"
 • "(nong ye) Junjie Huang"
 • "Chun-Chieh Huang"
 • "( Hua xue ). Jun jie Huang"
 • "(文學) 黃俊傑"
 • "(zhong guo yu wen) Junjie Huang"
 • "俊傑 黃"
 • "Huang, Junjie"@nl-NL
 • "Ching-Chieh Huang"
 • "CHUN-CHIEH HUANG"
 • "(歷史) 黃俊杰"
 • "(歷史) 黃俊傑"
 • "黄俊傑"
 • "(Law teacher) 黄俊杰"
 • "(機械工程) 俊傑 黃"
 • "(機械工程) 黃俊傑"
 • "Chun-chieh Huang"@nl-NL
 • "Huangjunjie li shi hui gu yu wei lai zhan wang"
 • "(土木工程) 俊傑 黃"
 • "(zhe xue) Jun-jie Huang"
 • "(政治) 黃俊傑"
 • "黄儁傑"
 • "Chün-chieh Huang"
 • "Zhun-jie Huang"
 • "Shunketsu Kō"
 • "黃俊豪"
 • "(ti yu) Junjie Huang"
 • "(jin rong) Junjie Huang"
 • "(sheng wu xue) Jun-jie Huang"
 • "(zhi shi gong cheng ) Junjie Huang"
 • "(醫學工程) 俊傑 黃"
 • "Jun-Jie Huang"
 • "Huang"@fr-FR
 • "( Ji xie gong cheng ). Jun jie Huang"
 • "(解剖學) 黃俊傑"
 • "Jiun-Jie Huang"
 • "JiunJie Huang"
 • "jun jie Huang"
 • "Jun Jie Huang"
 • "(sen lin xue, 1957-) Junjie Huang"
 • "Huang Chun-Chieh"
 • "(wen xue) Junjie Huang"
 • "(jiao yu) Junjie Huang"
 • "(fa lu) Junjie Huang"
 • "(Audio technician) Junjie Huang"
 • "(Audio technician) 黃俊傑"
 • "俊杰 黄"
 • "Jun jie Huang"
 • "(li shi) Junjie Huang"
 • "Ch"un-chieh Huang"