WorldCat Linked Data Explorer

http://worldcat.org/entity/person/id/2638266058

Dai Wangshu

Open All Close All

http://schema.org/alternateName

 • "林泉居"
 • "Meng-ou Tai"
 • "Huolu"
 • "艾生"
 • "Yuyue Chen"
 • "Xinfang"
 • ""
 • "望舒 戴"
 • "Chaozhou Dai"
 • "Hu Jiang"
 • "Chiang-ssu"
 • "信芳"
 • "Meng′ou Dai"
 • "Linquanjushi"
 • "Wanshu Dai"
 • "Quanju Lin"
 • "莊重"
 • "Bosho Tai"
 • "Zhong Zhuang"
 • "戴朝采"
 • "ボウショ タイ"
 • "Xiu Miao"
 • "Wangshu"
 • "Wangzhou Dai"
 • "Tai"
 • "Wensheng Jang"
 • "ワンシュー ダイ"
 • "戴望舒 1905-1950"
 • "Ang-fu Ai"
 • "方仁 1955-"
 • "蒔甘"
 • "Fangyu Shi"
 • "Dai Wangsgu"
 • "Mengou Dai"
 • "Jiangsi"
 • "戴月"
 • "Wang-shu Tai"
 • "Ren Fang"
 • "方仁"
 • "張白銜"
 • "Sheng"
 • "Ch‘ao-chou Tai"
 • "Yue Dai"
 • "Wang-chou Tai"
 • "Shigan"
 • "戴望舒, 原名 戴朝采"
 • "郎芳 (中國文學)"
 • "Yue"
 • "望舒"
 • "Baixian Zhang"
 • "Dai"
 • "Zhaozhou Dai"
 • "Wang-šu Taj"
 • "戴望舒"
 • "Dai Wangshu"
 • "Jinsi Jiang"
 • "Wang Shu Dai"
 • "陳藝圃"
 • "江文生"
 • "Yipu Chen"
 • "郎芳"
 • "Wangshu Dai"
 • "Dai, Chaocai"
 • "史方域"
 • "江思"
 • ""
 • "Ai, Angfu"
 • "蠖庐"
 • "Dai, Wangshu 1905-1950"
 • "江湖"
 • "Fang, Ren 1955-"
 • "Langfang"
 • "Sheng Ai"
 • "Van-chou Tai"
 • "Angfu Ai"
 • "Dai, Wangshu, pseud"
 • "Chaocai Dai"
 • "Dai, Wangshu, Pseud. of Dai Chaocai"
 • "艾昂甫"
 • "Meng'ou Dai"
 • "江近思"
 • "戴夢鷗"
 • "苗秀"
 • "林泉居士"

http://schema.org/familyName

 • "江湖"
 • "Zhuang"
 • "Taj"
 • "庄重"
 • "Jiang"
 • "Shi"
 • "Fang ren"
 • "戴月"
 • "Zhuan"
 • "Daiwangshu"
 • ""
 • "莊重"
 • "Juang"
 • "Fang"
 • "姜Hu4"
 • "艾生"
 • "Zhuangchong"
 • "ダイ"
 • "Dai wang shu"
 • "王樹[]"
 • "Ai"
 • "Jiang han"
 • "戴王舒"
 • "Tai"
 • "Wangshu*"
 • "江思"
 • "Dai"@en
 • "Wangsgu"
 • "Miao"
 • "戴 望舒"
 • "Lin"
 • "方韌"
 • "Dai yue"
 • "Zhang"
 • "Fangren"
 • "Zhong"
 • "郎芳"
 • "Chen"
 • "戴望舒"
 • "王樹*"
 • "Jang"
 • "Wangshu"
 • "方人"
 • "Wangshu[]"
 • "方韧"
 • "方仁"
 • "タイ"

http://schema.org/givenName

 • "zhong"
 • "Wang-šu"
 • "Sheng"
 • "Si"
 • "Meng′ou"
 • "Bōsho"
 • "Ren"
 • "江湖"
 • "馨芳"
 • "Langfang"
 • "Zhong"
 • "Chaocai"
 • "Baixian"
 • "Quanju"
 • "Wangshu"@en
 • "Wang-Shu"
 • "Bosho"
 • "Xinfang"
 • "心舫"
 • "Ang-fu"
 • "Wanshu"
 • "Wang Shu"
 • "Wang-chou"
 • "Meng-ou"
 • "wang"
 • "Wangzhou"
 • "Yuyue"
 • "Xiu"
 • "Yipu"
 • "Chong"
 • "Ch‘ao-chou"
 • "ren"
 • "郎芳"
 • "Jonq"
 • "Wensheng"
 • "Meng'ou"
 • "Zhaozhou"
 • "ボウショ"
 • "Mengou"
 • "戴望舒"
 • "ワンシュー"
 • "Van-chou"
 • "方仁"
 • "Fangyu"
 • "Wang"
 • "yue"
 • "望蜀"
 • "望舒"
 • "Wang-shu"
 • "Dai"
 • "Yue"
 • "Angfu"
 • "Hu"
 • "Chaozhou"
 • "Jinsi"
 • "Wanshū"

http://schema.org/name

 • "Dai Wangshu"@en
 • "Wang-shu Dai"
 • "Wangshu"
 • "Fangren"
 • "Jonq Juang"
 • "1955- Ren Fang"
 • "Ren Fang"
 • "原名 戴朝采 戴望舒"
 • "方韧"
 • "Pseud. of Dai Chaocai Wangshu Dai"
 • "王樹[]"
 • "方韌"
 • "Fang ren"
 • "望蜀"
 • "1905-1950 戴望舒"
 • "望舒 戴"@ja-JP
 • "江思"
 • "戴 望舒"
 • "zhong Zhuan"
 • "庄重"
 • "Chong Zhuang"
 • "Wangshu*"
 • "Wangshu Dai"@en
 • "Dai"@en
 • "姜Hu4"
 • "yue Dai"
 • "Wang Shu Dai"
 • "戴月"
 • "心舫"
 • "江湖"
 • "郎芳"
 • "方仁"
 • "wang shu Dai"
 • "Dai, Wangshu"@nl-NL
 • "莊重"
 • "Dai yue"
 • "(中國文學) 郎芳"
 • "Langfang"
 • "Zhuangchong"
 • "pseud Wangshu Dai"
 • "1905-1950 Wangshu Dai"
 • "艾生"
 • "馨芳"
 • "Zhong Zhong"
 • "Wanshū Dai"
 • "Bōsho Tai"
 • "ren Fang"
 • "Wang-Shu Tai"
 • "Wangshu[]"
 • "王樹*"
 • "Xinfang"
 • "1955- 方仁"
 • "Дай Ваншу"
 • "方人"
 • "Yue Dai"
 • "Sheng Ai"
 • "戴王舒"
 • "Jiang han"
 • "Hu Jiang"
 • "Wang-shu Tai"@en-AU
 • "Si Jiang"
 • "Daiwangshu"
 • "戴望舒"
 • "wang Dai wang shu"