WorldCat Linked Data Explorer

http://worldcat.org/entity/work/id/1120474977

Da zang jing

Open All Close All

http://schema.org/alternateName

 • "大正原版"
 • "法寳總目錄"
 • "Hōhō sōmokuroku"
 • "大正新修大藏經"
 • "大正新脩大藏經"
 • "Shōwa hōhō sm̄okuroku"
 • "Da zheng yuan ban"
 • "大藏經"
 • "Taishō shinshū Daizōkyō"
 • "法寶總目錄"
 • "Taishō shinshū daizōkyō"
 • "Da-zheng xin xiu da zang jing"
 • "Tripitaka in Chinese : revised, collated, added and rearranged and edited"
 • "Tipitaka"
 • "Daizōkyō"
 • "昭和法寳總目錄"
 • "Trititaka in Chinese"
 • "Da zheng xin xiu da zang jing"
 • "Tripitaka in Chinese"
 • "Fa bao zong mu lu"
 • "大藏経"
 • "Da zang jing"
 • "Tripiṭaka in Chinese"
 • "Ta tsang ching"

http://schema.org/genre

 • "Sacred books"@en
 • "Sacred books"
 • "Bibliography"@en
 • "Bibliography"
 • "Illustrated works"
 • "Indexes"@en
 • "Indexes"
 • "Illustrations"@en

http://schema.org/name

 • "Dazheng xin xiu da zang jing = Taishō shinshū Daizōkyō"
 • "Da zheng xin xiu da cang jing"
 • "Dazheng xin xiu da zang jing"
 • "Taishō shinshū Daizōkyō"
 • "Da zang jing (Japanese version)"
 • "Da zang jing"
 • "Da zang jing"@en
 • "大藏經"
 • "Taisho shinshu Daizokyo"
 • "大正新修大藏經"
 • "Taishô shinshû Daizôkyô"
 • "Da zheng xin xiu da zang jing"@en
 • "Da zheng xin xiu da zang jing"
 • "大正新修大蔵經"
 • "大正新脩大藏經"
 • "Taishō shinshū Daizōkyō = The Tripitaka in Chinese"
 • "Dazang jing"
 • "大蔵經"
 • "Taishô shinshû daizôkyô : [Shôwa hôbô sômokuroku]"
 • "Taishō shinshū daizōkyō"
 • "Dazheng xin xiu Da zang jing"
 • "Taishō shinshū daizōkyō"@ja
 • "大正新脩大蔵経"
 • "Tripiṭaka"
 • "The Taisho shinshu daizokyo"@en
 • "大藏經 (Japanese version)"
 • "Dazangjing"
 • "Taishō shinshu Daizokyo"
 • "大蔵経"

http://schema.org/workExample